1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اطلس جراحی زولینجر

اطلس جراحی زولینجر

کد کتاب 00102

اطلس جراحی زولینجر

1,480,0001,406,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اطلس جراحی زولینجر

5
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   1,480,000
1,406,000 ریال
0 ريال
0 ريال

اطلس جراحی زولینجر

True های مرتبط