1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. پوست و زیبایی
  4. راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی فریز

راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی فریز

کد کتاب 104238

راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی فریز

500,000475,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی فریز

5
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   500,000
475,000 ریال
0 ريال
0 ريال

راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی فریز

True های مرتبط