1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

کد کتاب 105176

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2018

400,000380,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

5
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   400,000
380,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2018

True های مرتبط