1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های روماتولوژِی

کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های روماتولوژِی

کد کتاب 105174

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های روماتولوژِی  2018

600,000570,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های روماتولوژِی

9
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   600,000
570,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های روماتولوژِی  2018

True های مرتبط