1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 1 (جراحی عمومی)

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 1 (جراحی عمومی)

کد کتاب 105169

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی  جلد 1 (جراحی عمومی)

249,000236,550 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 1 (جراحی عمومی)

1
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   249,000
236,550 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط