1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

کد کتاب 104531

روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

 

این کتاب شامل 10 فصل می باشد.

 1. مفهوم آمار و بیان توزیع نتیجه مشاهدات
 2. توصیف عددی نتیجه مشاهدات
 3. احتمالات
 4. توزیع نرمال
 5. برآورد
 6. آزمون فرضیه
 7. آنالیز واریانس
 8. بستگی بین صفات 
 9. شاخص های رخداد بیماری 
 10. تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک 
تعداد صفحه
360
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

دارای 0% تخفیف  

روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

مطالب این کتاب به ارزش 4 واحد به تناسب فصول آن برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم بهداشتی و پزشکی و همچنین دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی و داروسازی قابل استفاده می باشد.

کتاب های مرتبط با روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند