1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه DRS

کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه DRS

کد کتاب 100593
سری مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه DRS
629,000597,550 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب سری مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه DRS

2
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   629,000
597,550 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط