1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب DRS سری مرور جامع آمار زیستی

کتاب DRS سری مرور جامع آمار زیستی

کد کتاب 100592

DRS سری مرور جامع آمار زیستی

339,000
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب DRS سری مرور جامع آمار زیستی

4
339,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط