1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی
IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 144406

کتاب IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی ( همراه با پاسخ تشریحی )

ویژه دانشجویان علوم زیستی ، علوم پزشکی ، و دامپزشکی

تعداد صفحه
858
چاپ
سیاه سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786004226738
قطع
وزیری
نوبت چاپ
دوم

خرید IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 10% تخفیف  

IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی


IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی

IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی

کتاب IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی

بخش اول: سلولی

فصل 1: مباني شيميايي و مولكولي

فصل 2: ساختار غشای زيستي و ترنسپورت تراغشایی

فصل 3: انرژتيک سلولی

فصل 4: اندامک های سلولی

فصل 5: انتقال پروتئين ها به غشاها و اندامك ها

فصل 6: ترافيك وزيكولي ، ترشح و اندوسيتوز

فصل 7: تبديل پيام و مسيرهای پيام رساني

فصل 8: اسكلت سلولي و اجتماع سلول ها به صورت بافت

فصل 9: چرخه تقسيم سلول

فصل 10: سلولهاي بنيادی ، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی

فصل 11:سرطان

فصل 12: سلولهای سيستم عصبي

فصل 13: ايمونولوژی

فصل 14: ابزارها و روش های مطالعه سلول

 

بخش دوم: مولكولی

فصل 15: ساختمان DNA ، RNA و پروتئين

فصل 16: كروموزوم، كروماتين ، نوكلئوزوم و اصول پايه ای كروموزوم

فصل 17: اصول پايهای همانندسازی

فصل 18: اصول پايه ای جهش ، ترميم و نوتركيبی

فصل 19: اصول پايه ای رونويسي

فصل 20: تغييرات پس از رونويسی

فصل 21: اصول كلي ترجمه ( پروتئين سازی)

فصل 22: جزيه و فولدينگ پروتئين ها

فصل 23: اصول كلی تنظيم بيان ژن

فصل 24: مهندسي ژنتيک و تكنيک های مطالعه ی درس

 

کتاب هایی که کاربران دیگر خریده اند