1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی
راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی آییژ

راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی

کد کتاب 104424

راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی

فهرست مطالب

  1. کمک های اولیه
  2. بیماری های خانواده
  3. اورژانس های خانگی
  4. سوانح طبیعی
  5. کمک های اولیه
تعداد صفحه
252
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1

خرید راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی

ارسال رایگان

راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی:کتاب حاضر در قالب چهار فصل ارائه شده است،فصل اول کمک های اولیه است که از آن میان احیاءقلبی-ریوی (cpr) به دلیل جان مصدومین در محل حادثه از اهمییت خاصی بر خوردار است.فصل دوم نحوه برخورد با علایم بیماری ها را برای شما توضیح داده.فصل سوم در برگیرنده اورژانس های خانگی است و فصل چهارم در مورد چگونگی بر خورد با سوانح طبیعی را توضیح داده است.

کتاب های مرتبط با راهنمای جامع کمک های اولیه اورژانس های پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند