1. انتشارات جعفری نوین
  2. لاتین
  3. خون و سرطان - Hematology & Oncology
  4. سرطان اولیه دستگاه گوارش Early Cancer of the Gastrointestinal Tract : Endoscopy, Pathology, and Treatment2006
سرطان اولیه دستگاه گوارش Springer
سرطان اولیه دستگاه گوارش Springer Springer  

سرطان اولیه دستگاه گوارش
Early Cancer of the Gastrointestinal Tract : Endoscopy, Pathology, and Treatment2006

کد کتاب 143819

Early Cancer of the Gastrointestinal Tract : Endoscopy, Pathology, and Treatment

سرطان اولیه دستگاه گوارش

تعداد صفحه
275
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید سرطان اولیه دستگاه گوارش

دارای 5% تخفیف  

Early Cancer of the Gastrointestinal Tract : Endoscopy, Pathology, and Treatment

سرطان اولیه دستگاه گوارش