1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی انسانی (دستگاه اسکلتی-عضلانی محوری) سر و گردن

آناتومی انسانی (دستگاه اسکلتی-عضلانی محوری) سر و گردن

کد کتاب 101808

آناتومی انسانی (دستگاه اسکلتی-عضلانی محوری) سر و گردن

360,000342,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید آناتومی انسانی (دستگاه اسکلتی-عضلانی محوری) سر و گردن

2
دارای 5% تخفیف انتشارات رویان پژوه   360,000
342,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط