1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. مقدمه ای بر بیهوشی
مقدمه ای بر بیهوشی جامعه نگر
مقدمه ای بر بیهوشی جامعه نگر جامعه نگر  

مقدمه ای بر بیهوشی

کد کتاب 142957

کتاب مقدمه ای بر بیهوشی

تعداد صفحه
156
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقدمه ای بر بیهوشی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مقدمه ای بر بیهوشی

 ارایه مطالب طبق سرفصل‌های تعیین‌ شده از طرف شورای انقلاب فرهنگی برای دانشجویان

 برگرفته از رفرنس‌های بیهوشی 

کتاب مقدمه ای بر بیهوشی

فصل 1 : خلاصه ای از تاریخ بیهوشی

فصل 2 : وسایل مورد نیاز بیهوشی

فصل 3 : آماده کردن بیمار برای بیهوشی

فصل 4 : انواع روش های بی دردی

فصل 5 : هوشبرها و مکمل های آن

فصل 6 : پایش یا مانیتورینگ

فصل 7 : اداره راه هوایی

فصل 8 : انفزیون مایعات وریدی و خون

فصل 9 : وضعیت بدن حین بیهوشی

فصل 10 : عوارض بیهوشی

فصل 11 : مامایی و بیهوشی

فصل 12 : بیهوشی کودکان

فصل 13 : بیهوشی سالمندان

فصل 14 : بیهوشی برای جراحی های سرپایی

فصل 15 : واحد مراقبت های پس از بیهوشی

فصل 16 : احیای قلبی، ریوی و مغزی