1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی شناختی
  4. عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT
عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT ارجمند
عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT ارجمند ارجمند  

عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

کد کتاب 142937

کتاب عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

تعداد صفحه
192
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

دارای 3% تخفیف  

کتاب عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

فصل اول: رهایم نکن! 

ترس از رهاشدگی

 

فصل دوم: باورهای من کداماند؟

ارزیابی باورهای مرکزی

 

فصل سوم: در مسیرم به چه موانعی میرسم؟

تله های ذهن و رابطه

 

فصل چهارم: چگونه در مسیر بهبودی قرار بگیرم؟

با توجه آگاهی در حال بمانید

 

فصل پنجم: چه چیزی برایم ارزشمند است؟

انگیزه های تغییر

 

فصل ششم: به چه میاندیشیدم؟

فهم افکار

 

فصل هفتم: چرا چنین احساسی دارم؟

مدیریت هیجانات

 

فصل هشتم: من در حال انجام چه کاری هستم؟

تغییر رفتار 

 

فصل نهم: چه میگویم؟ 

مهارتهای ارتباطی جدید

 

فصل دهم: من دوست پیدا کردهام، حاال چه؟

استراتژی ها و راهنمایی های سریع برای خلق روابط جدید