1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)
کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی) اطمینان
کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی) اطمینان اطمینان  

کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)

کد کتاب 103926

کتاب کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)

تعداد صفحه
870
زبان
فارسی
سال نشر
1397
شابک
9786226030410
قطع
وزیری
مترجم
دکتر سمیرا محمدی یگانه، فاطمه ابرقویی کهکی، واحده حسینی و ...
نوبت چاپ
اول
نویسنده

خرید کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)

دارای 17% تخفیف  

کتاب کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)

چاپ اول ویرایش هفتم 1397

کتاب کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)

کتاب کشت سلول های جانوری (راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصی)

فهرست مطالب

مقدمه

بیولوژی سلول های کشت شده

طراحی آزمایشگاه و تربیت بدنی

موا و تجهیزات

روش های ضد عفونی

ایمنی ، اخلاق زیستی و معتبر سازی

ظروف کشت و بسترها

محیط های کشت تعریف شده و مکمل ها

محیط فاقد سرم

آماده سازی و استریلیزاسیون

کشت اولیه

ساب کالچرو رده های سلولی

اصالت سنجی و اعتبار سنجی

آلودگی میکروبی

فریز کردن و بانک کردن سلول ها

کلون کردن و انتخاب

دسته بندی سلول ها

تمایز

کشت سه بعدی

مقیاس سازی اتوماسیون

پیری، نامیرایی و ترانسفورماسیون

تعیین کمیت

سمیت سلولی

کشت انواع سلول های اختصاصی

سلول های بنیادی

برنامه آموزشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند