1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

کد کتاب 104992

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

471,000
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

5
471,000 ریال
0 ريال
0 ريال

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

ویرایش سوم 2012 جلد دوم

True های مرتبط