1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

کد کتاب 105005

ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

280,000266,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

3
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   280,000
266,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب ترمینولوژی توصیفی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت در 7 حوزه مرتبط با HIM

True های مرتبط