1. انتشارات جعفری نوین
 2. دندانپزشکی
 3. خلاصه کتاب
 4. خلاصه درمان بیماران بی دندان زارب 2013 (DBS)
خلاصه درمان بیماران بی دندان زارب 2013 (DBS) انتشارات آرتین طب

خلاصه درمان بیماران بی دندان زارب 2013 (DBS)

کد کتاب 103404

کتاب خلاصه درمان بیماران بی دندان زارب 2013 (DBS)

تعداد صفحه
224
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه درمان بیماران بی دندان زارب 2013 (DBS)

دارای 5% تخفیف  
 1. حالت بی دندانی
 2. سلامت عمومی و ملاحظات تغذیه ای در بیماران بی دندان
 3. بیماران مسن بی دندان
 4. عوارض استفاده از پروتز کامل
 5. گرفتن تاریخچه
 6. انتخاب های درمانی برای بیمارهای بی دندان
 7. مواد مورد استفاده در درمان بیماران بی دندان
 8. نواحی نشستگاه ماگزیلا و مندیبل بی دندان
 9. سطوح صیقلی دنچر
 10. سطوح اکلوزال
 11. جلسه امتحان دندان ها
 12. تحویل پروتز و جلسات پیگیری
 13. فصول6و13
 14. طولانی کردن عمر مفید دنچرهای کامل
 15. ملاحظات تکلم در دنچرهای کامل
 16. علم اسئواینتگریشن
 17. اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت
 18. پروتزهای ثابت تمام قوس متکی بر ایمپلنت در بیماری های بی دندان
 19. پروتزهای فکی صورتی برای بیماران بی دندان
 20. برطرف کردن مشکلات و عوارض
 21. بارگذاری فوری پروتزهای کامل دندانی
 22. مسیرهای کنونی و آینده در پروتزهای ایمپلنتی
 23. تاثیر تغییرات اجتماعی - اقتصادی ، فرهنگی و تکنولوژی و تئوری استاندارد های مراقبت و پروتکل های جایگزین

کتاب های مرتبط با خلاصه درمان بیماران بی دندان زارب 2013 (DBS)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند