1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب کارآزمایی های بالینی

کتاب کارآزمایی های بالینی

کد کتاب 104822

کار آزمائی های بالینی

398,000338,300 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب کارآزمایی های بالینی

نا محدود
دارای 15% تخفیف انتشارات جعفری   398,000
338,300 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

True های مرتبط