1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی
میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی اندیشه رفیع
میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی

کد کتاب 132782

کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی

تعداد صفحه
328
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی

دارای 20% تخفیف  

کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای 2021 ویروس شناسی

فصل 36: طبقه بندی، ساختمان و تکثیر ویروسی

فصل 37: مکانیسم های پاتوژنز ویروسی

فصل 38: نقش ویروس ها در بیماری

فصل 39: تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی

فصل 40: عوامل ضدویروسی و کنترل عفونت

فصل 41: پاپیلوماویروس ها پولیوماویروس ها

فصل 42: آدنوویروس ها

فصل 43: هرپس ویروس های انسانی

فصل 44: پاکس ویروس ها

فصل 45: پاروویروس ها

فصل 46: پیکورناویروس ها

فصل 47: کوروناویروس ها و نوروویروس ها

فصل 48: پارامیکسوویروس ها

فصل 49: ارتومیکسوویروس ها

فصل 50: رابدوویروس ها،فیلوویروس ها و بورناویروس ها

فصل 51: رئوویروس ها

فصل 52: توگاویروس ها و فلاوی‌ویروس ها

فصل 53: بونیاویریده و آرناویریده

فصل 54: رتوویروس ها

فصل 55: ویروس های هپاتیت

فصل 56: بیماری های پریون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند