1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی
تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی طرلان
تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی طرلان طرلان  

تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی

کد کتاب 132692

کتاب تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع

خرید تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی

دارای 3% تخفیف  

کتاب تست روان پزشکی دکتر مجتبی کرمی Think & Learn دوجلدی

درسنامه رادیوژی دکتر کرمی 

فصل 1: روش های تصویربرداری

فصل 2: قفسه سینه

فصل 3: تصویربرداری پستان

فصل 4: رادیوگرافی ساده شکم

فصل 5: مجرای گوارشی

فصل 6: کبد، صفراوی، طحال، پانکراس.

فصل 7: سیستم اداری

فصل 8: مامایی و بیماری های زنان

فصل 9: حفره پریتوئن و رتروپریتوئن

فصل 10: بیماری های استخوان

فصل 11: بیماری های مفاصل

فصل 12: ستون مهره ها

فصل 13: ترومای اسکلتی

فصل 14: جمجمه و مغز

فصل 15: سر و گردن