1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. کتاب اطلس بافت شناسی

کتاب اطلس بافت شناسی

کد کتاب 100420
اطلس بافت شناسی
600,000570,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب اطلس بافت شناسی

2
دارای 5% تخفیف انتشارات ابن سینا   600,000
570,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط