1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کووید-19: نوآغاز بزرگ
کووید-19: نوآغاز بزرگ ارجمند
کووید-19: نوآغاز بزرگ ارجمند ارجمند  

کووید-19: نوآغاز بزرگ

کد کتاب 132437

کتاب کووید-19: نوآغاز بزرگ

پیامدها و تحولات فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...

تعداد صفحه
248
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کووید-19: نوآغاز بزرگ

دارای 2% تخفیف  

کتاب کووید-19: نوآغاز بزرگ