1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی برای بالینگران
پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی برای بالینگران ارجمند
پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی برای بالینگران ارجمند ارجمند  

پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی برای بالینگران

کد کتاب 132348

کتاب پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم)

تکینیک‌هایی برای بالینگران

تعداد صفحه
488
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی برای بالینگران

دارای 2% تخفیف  

کتاب پرداختن به هیجان در درمان شناختی ‌رفتاری (ویرایش دوم) تکینیک‌هایی برای بالینگران

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند