1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. یادداشت های پرستاری مایرز 2020 راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار
یادداشت های پرستاری مایرز 2020  راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار اندیشه رفیع

یادداشت های پرستاری مایرز 2020 راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار

کد کتاب 132333

کتاب یادداشت های پرستاری مایرز 2020 

راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار

تعداد صفحه
196
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید یادداشت های پرستاری مایرز 2020 راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار

دارای 5% تخفیف  

کتاب یادداشت های پرستاری مایرز 2020  راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار

فصل 1: اتاق عمل

فصل 2: ارزیابی

فصل 3: دوران زندگی

فصل 4: فوریت ها و اورژانس های داخلی و جراحی

فصل 5: دارو ها/مایعات وریدی

فصل 6: آزمایشات/ ECG

فصل 7: بیماری‌ها و آموزش به بیمار

فصل 8: ابزار/شاخص ها

فصل 9: نماد‌ها و اختصارات/منابع

کتاب های مرتبط با یادداشت های پرستاری مایرز 2020 راهنمای جیببی پرستاران بر بالین بیمار