1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب
مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب اندیشه رفیع

مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب

کد کتاب 132330

کتاب مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب

تعداد صفحه
106
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب

دارای 5% تخفیف  

کتاب مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب

آشنایی با نوار قلب

قواعد کلی ثبت نوار قلب

اپروچ 6 مرحله‌ای برای تفسیر نوار قلب

تاکیکاردی سینوسی

برادیکاردی سینوسی

آریتمی سینوسی

ضربانات اکتوپیک دهلیزی

تاکیکاردی دهلیزی

فلوتر دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی

اکتوپی‌های جانکشن AV

ریتم فرار جانکشن AV

تاکیکاردی جانکشنال

اکتوپی های بطنی

ریتم ایدیوونتریکولار

تاکیکاردی بطنی

تورساد

بلوک درجه یک AV

بلوک درجه دو AV موبیتز تایپ یک (پدیده و نکباخ)

بلوک درجه دو AV موبیز تایپ دو

بلوک درجه سه (کامل) AV

فیبریلاسیون بطنی

ایست کامل بطنی

آسیستول

ثبت نوار قلب 12 لیدی

مواردی که نوار قلب 12 لیدی ثبت می‌کند

تفسیر نوار قلب 12 لیدی

تغییرات نوار قلب مرتبط با انفارکتوس میوکارد

تغییرات نوار قلب مرتبط با ایسکمی میوکارد

تغییرات نوار قلب مرتبط با بلوک باندل شاخه ای

سندروم ولف_وایت_پارکینسونپیوست A_الگوریتم برادی کاردی

پیوست B- الگوریتم تاکیکاردی

پیوستC- الگوریتم ALS

پیوست D- مانور واگ

پیوست E- کاردیورژن الکتریکی سینکرونیزه

پیوست F- پیس اکسترنال (پوستی)

پیوست G- مراحل کارگزاری پیس پوستی

پیوستH- تعاریف

کتاب های مرتبط با مهارت های حیاطی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام نوار قلب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند