1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و هرنیا

کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و هرنیا

کد کتاب 104620
تکنولوژی جراحی گوارش و هرنیا
700,000665,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و هرنیا

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   700,000
665,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط