1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. کتاب راهنمای بالینی پرستاری (کاربردی، جامع،سریع)

کتاب راهنمای بالینی پرستاری (کاربردی، جامع،سریع)

کد کتاب 100381
راهنمای بالینی پرستاری (کاربردی، جامع،سریع)
99,00094,050 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب راهنمای بالینی پرستاری (کاربردی، جامع،سریع)

3
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   99,000
94,050 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط