1. انتشارات جعفری
  2. دروس عمومی
  3. کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان علوم پزشکی Vivid

کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان علوم پزشکی Vivid

کد کتاب 104262

کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان علوم پزشکی Vivid

199,000189,050 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان علوم پزشکی Vivid

4
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   199,000
189,050 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان علوم پزشکی Vivid

True های مرتبط