1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019
فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019 اندیشه رفیع
فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

کد کتاب 102704

کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

تعداد صفحه
940
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

دارای 10% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

بخش اول : اساس سلولی و مولکولی فیزیولوژی پزشکی

بخش دوم : نوروفیزیولوژی مرکزی و محیطی

بخش سوم: فیزیولوژی غدد درون ریز و تولیدمثل

بخش چهارم : فیزیولوژی گوارش

بخش پنجم : فیزیولوژی قلبی-عروقی

بخش ششم : فیزیولوژی تنفس

بخش هفتم : فیزیولوژی کلیه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند