1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. ضروریات فیزیولوژی پزشکی
ضروریات فیزیولوژی پزشکی گروه تالیفی دکتر خلیلی
ضروریات فیزیولوژی پزشکی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

ضروریات فیزیولوژی پزشکی

کد کتاب 100269

کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی

تعداد صفحه
520
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات فیزیولوژی پزشکی

دارای 20% تخفیف  

کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی

کتاب حاضر در یازده فصل و بر مبنای آخرین ویرایش کتب مرجع فیزیولوژی (گایتون،گانونگ و برن) تدوین شده است. در هر فصل از این کتاب پس از توضیح هر مطلب یا مفهوم کلیدی، تست هایی مربوط به همان مطلب آورده شده اند که به درک بهتر و تثبیت مفاهیم فراگیری شده، کمک می کنند. در انتهای هر فصل نیز آزمونی از کل مطالب مربوط به آن فصل ارائه شده است که پیشنهاد می شود، خوانندگان محترم پس از خواندن هر فصل و بررسی تست های موضوعی داخل فصل، برای ارزیابی خود، آزمون انتهای فصل را انجام بدهند. این کتاب برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی، شرکت کنندگان در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی وزارت بهداشت و وزارت علوم که فیزیولوژی یکی از مواد امتحانی آن ها می باشد و همچنین شرکت کنندگان در آزمون های علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، و دامپزشکی) مناسب می باشد.

کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی

فصل1: فیزیولوژی سلول و عضله 

فصل2: سیستم عصبی خودمختار (اتونوم) 

فصل3: فیزیولوژی قلب و گردش خون 

فصل4: فیزیولوژی تنفس 

فصل5: فیزیولوژی کلیه 

فصل6: اسید باز 

فصل7: فیزیولوژی دستگاه گوارش 

فصل8: فیزیولوژی غدد درون‌ریز 

فصل9: فیزیولوژی اعصاب 

فصل10: فیزیولوژی سیستم تناسلی 

فصل11: فیزیولوژی خون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند