1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2
جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2 اندیشه رفیع
جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2

کد کتاب 102242

کتاب جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2

تعداد صفحه
404
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2

دارای 20% تخفیف  

کتاب جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2 

این کتاب به عنوان رفرانس امتحانات بورد و ارتقای دستیاران جراحی عمومی معرفی شده است .

جراحی دستگاه گوارش با توجه به کثرت مباحث آن و تنوع منابع موجود به خوبی در این کتاب گردآوری شده است .از نقاط قوت آن اشاره مبسوط به روش های کم تهاجمی در کنار روش های جراحی باز در هر مبحث ، بیلن رسا و کاربردی برای دانشجویان این رشته در شطو ح مختلف است.

کتاب جراحی های شکمی مینگات 2013جلد2 

بخش 3: مری

بخش 5:روده باریک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند