1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده
طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده کتاب المعی
طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده کتاب المعی کتاب المعی  

طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده

کد کتاب 122127

طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده

تعداد صفحه
118
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده

طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده

طب سنتی و بیماری های انگلی کرمی روده

فصل اول : کلیات طب سنتی

فصل دوم : بیماری های کرم های شکم از دیدگاه طب نوین

فصل سوم : دیدگاه طب سنتی درباره کرم های شکم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند