1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری شهرآب
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری شهرآب شهرآب  

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

کد کتاب 121959

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

و کاربرد آن در مدیریت بحران حوزه سلامت

تعداد صفحه
160
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

دارای 5% تخفیف  

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

بخش اول - مفاهیم

فصل1: مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

فصل2: مهارت حل مسئله

فصل3: دستیابی به تصمیم و انتخاب راه حل

فصل4: خلاقیت و نوآوری به عنوان روش هایی برای حل مسئله

فصل5: ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری

فصل6: مهارت های لازم برای تفکر خلاق و آثر بخش (بصورت فردی)

فصل7: اصول مدیریت برای نوآوری

فصل8: نقش مدیر در پرورش خلاقیت

فصل9: خلاقیت در سازمان

فصل 10: نگاهی کلی به تصمیم گیری

فصل11: نقش سیسیتم های پشتیبان تصمیم گیری در سازمان های مبتنی بر فن آوری

بخش دوم -مدیریت بحران در حوزه سلامت

فصل1: مفاهیم و کلیات

فصل2: آسیب پذیری حوزه سلامت با رویکرد مدیریت بحران و بهره گیری از مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

فصل3: نکات کلیدی  تصمیم گیری در مدیریت بحران حوزه سلامت

فصل4: نقدی بر شیوه اخذ تصمیات در بیمارستان

فصل5: سامانه مدیریت بحران بیمارستان

فصل6: طراحی برنامه مدیریت بحران حوزه سلامت - بیمارستان