1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis
پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

کد کتاب 121684

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز

قابل استفاده برای تمامی قطب های آمایشی پزشکی

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

دارای 5% تخفیف  

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

علوم تشریح جمع بندی در 20روز پروگنوز

بیوشیمی جمع بندی در 20روز پروگنوز

فیزیولوژی جمع بندی در 20روز پروگنوز

باکتری جمع بندی در 20روز پروگنوز

ویروس جمع بندی در 20روز پروگنوز

جامعه شناسی دکتر منوچهر محسنی

جامع شیمی آلی و عمومی

روان شناسی عمومی دکتر حمزه گنجوی

راهنمای علمی برای تفکر نقاد

کتاب های مرتبط با پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis