1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3
BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3

BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3

کد کتاب 120949

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3

همراه با نکات تکمیلی سایر مراجع بورد

تروما - پیترسون - شوارتز

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3

دارای 5% تخفیف  

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء پاتولوژی جلد3