1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی
کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی رویان پژوه
کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی رویان پژوه رویان پژوه  

کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی

کد کتاب 120896

کتاب کیس های کلینیکی بیماری های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی

تعداد صفحه
252
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی

دارای 10% تخفیف  

کتاب کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی

رشد فزاینده و روزافزون شاخه های تخصصی علوم دندانپزشکی از یک سو و فقدان کتاب هایی با محتوای مبتنی بر کیس های کلینیکی از سوی دیگر، موجب ضرورت تالیف و یا ترجم هی کتاب هایی از این دست می گردد. از آنجا که گذشت زمان باعث فراموشی نمای بالینی بسیاری از بیماری های دهان در میان دندانپزشکان می شود و آموزش آکادمیک دروس بیماری های دهان و فک و صورت به دانشجویان و دستیاران این رشته تخصصی نیز با ارائ هی کیس های کلینیکی تسهیل گشته و موجب ماندگار شدن در حافظه ی فرد می شود، بر آن شدیم تا چنین کتابی را ترجمه کرده و در اختیار دانش پژوهان، دانشجویان، دستیاران تخصصی و دندانپزشکان قرار دهیم. کتاب پیش رو به علت اینکه حاوی تعداد قابل توجهی کیس های بالینی همراه با تصاویر واضح بوده و در جمع آوری نکات تشخیصی دقت لازم را بعمل آورده است، گزینه مناسبی به این منظور بود. از دیگر مزایای این کتاب می توان به این مورد اشاره نمود که پس از توصیف هر ضایعه ی دهانی، روش تشخیص آن را نیز ذکر کرده و در انتها درمان دارویی مناسبی نیز برای آن پیشنهاد داده است که ما برای سهولت درک این درمان های پیشنهادی، داروها را از متن اصلی کتاب استخراج نموده و بصورت یک نسخه ی مشخص با اصول نسخه نویسی نوشته ایم.

کتاب کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی

کتاب کیس‌های کلینیکی بیماری‌های مخاطی دهان همراه با نسخه های درمانی

فهرست مطالب

بیماری های عفونی دهان

واکنش های ازدیاد حساسیت دهان

ضایعات زخمی مخاط دهان

بیماری های تاولی مخاط دهان

بیماری های خطوط و لکه های مخاطی دهان

بیماری های لب و زبان

سیفلیس

سندرم نقص ایمنی اکتسابی

عفونت های دهانی پاپیلوما ویروس انسانی

ضایعات مخاطی دهان در بیماری های سیستمیک

پیگمانتاسیون های مخاط دهان

سایر بیماری های مخاطی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند