1. انتشارات جعفری نوین
  2. زبان/ اختصارات/ اصطلاحات
  3. ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 با ترجمه کامل تمام متون و سوالات
ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 با ترجمه کامل تمام متون و سوالات اطمینان
ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 با ترجمه کامل تمام متون و سوالات اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 با ترجمه کامل تمام متون و سوالات

کد کتاب 120712

کتاب ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال ۸۷ تا ۹۹ با ترجمه کامل تمام متون و سوالات

چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 با ترجمه کامل تمام متون و سوالات

دارای 10% تخفیف  

کتاب ETC مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 با ترجمه کامل تمام متون و سوالات

سوالات آزمون 88-87

سوالات آزمون 89-88

سوالات آزمون 90-89

سوالات آزمون 91-90

سوالات آزمون 92-91

سوالات آزمون 93-92

سوالات آزمون 94-93

سوالات آزمون 95-94

سوالات آزمون 96-95

سوالات آزمون 97-96

سوالات آزمون 98-97

سوالات آزمون 99-98

ترجمه متون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند