1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میانبر الگوریتم ویروس شناسی
میانبر الگوریتم ویروس شناسی گروه تالیفی دکتر خلیلی
میانبر الگوریتم ویروس شناسی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

میانبر الگوریتم ویروس شناسی

کد کتاب 102020

کتاب میانبر الگوریتم ویروس شناسی

تعداد صفحه
237
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میانبر الگوریتم ویروس شناسی

دارای 20% تخفیف  
  1. ویروس شناسی عمومی و پایه
  2. ویروسهای دارای ژنومDNA
  3. ویروسهای دارای ژنومRNA
  4. ویروسهای دارای ژنوم RNAپلاریته وRNAدورشته ای
  5. ویروسهای سرطان زا .آهسته و عوامل پریونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند