1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی
OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی برای فردا
OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی برای فردا برای فردا  

OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی

کد کتاب 101995

کتاب OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی

آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا PH.D

با پاسخ تشریحی

با بازنگری جامع

زیرنظر: دکتر حسن اصیلیان

تعداد صفحه
192
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی

دارای 22% تخفیف  

کتاب OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی

کتاب OHT سوالات طبقه بندی شده سم شناسی شغلی

مقدمه استاد

مقئمه گردآورندگان

فصل1: کلیات سم شناسی

پاسخنامه

فصل2: راه ها ورود، جذب، متابولیسم، ذخیر و دفع مواد سمی

پاسخنامه

فصل3: فلزات و شبه فلزات

پاسخنامه

فصل4: ترکیبات آلی

پاسخنامه

فصل5: حشره کش ها

پاسخنامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند