1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد2
گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد2 کتابخانه فرهنگ
گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد2 کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  
گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد2 کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد2

کد کتاب 101953

کتاب گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد 2  (مولکولی)

سوالات طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت گروه زیست شناسی و آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 1390 تا 1399

چاپ سوم

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد2

دارای 10% تخفیف  

کتاب گنجینه سوالات سلولی و مولکولی جلد 2

فصل شانزدهم : ساختمان DNA و کروموزوم

  پاسخنامه فصل شانزدهم

فصل هفدهم : همانند سازی DNA و نوترکیبی

  پاسخنامه فصل هفدهم

فصل هجدهم : جهش ، عوامل جهش زا و ترمیم DNA

  پاسخنامه فصل هجدهم

فصل نوزدهم : ساختمان انواع RNA ، رو نویسی و پردازش RNA

  پاسخنامه فصل نوزدهم

فصل بیستم : ترجمه ( پروتئین سازی)

  پاسخنامه فصل بیستم

فصل بیست و یکم : تنظیم بیان ژن

  پاسخنامه فصل بیست و یکم

فصل بیست دوم : تکنیک های مولکولی

  پاسخنامه فصل بیست و دوم

سوالات آزمون سال های 1398 و 1399

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند