1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387تا 1395 جلد2 (گام آخر)
مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387تا 1395 جلد2 (گام آخر)

مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387تا 1395 جلد2 (گام آخر)

کد کتاب 101907

کتاب مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387تا 1395 جلد2 (گام آخر)

تعداد صفحه
496
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387تا 1395 جلد2 (گام آخر)

دارای 5% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند