1. انتشارات جعفری
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک از سال 78 تا 96 (PHD)

مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک از سال 78 تا 96 (PHD)

کد کتاب 103172

مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک از سال 78 تا 96 (PHD)

490,000465,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک از سال 78 تا 96 (PHD)

1
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   490,000
465,500 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط