1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی/لکوسیت و اختلالات

کتاب نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی/لکوسیت و اختلالات

کد کتاب 103103
نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی/لکوسیت و اختلالات
590,000560,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب نکات برتر و الگوریتمی هماتولوژی/لکوسیت و اختلالات

2
دارای 5% تخفیف انتشارات اشراقیه   590,000
560,500 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط