1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. کتاب داروهای گیاهی رسمی در ایران (فارماکوپه)

کتاب داروهای گیاهی رسمی در ایران (فارماکوپه)

کد کتاب 103063

کتاب داروهای گیاهی رسمی در ایران (فارماکوپه)

450,000427,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب داروهای گیاهی رسمی در ایران (فارماکوپه)

2
دارای 5% تخفیف انتشارات ابن سینا   450,000
427,500 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط