1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب پرونده الکترونیک سلامت

کتاب پرونده الکترونیک سلامت

کد کتاب 102816
پرونده الکترونیک سلامت
219,000208,050 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب پرونده الکترونیک سلامت

3
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   219,000
208,050 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط