1. انتشارات جعفری
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

کد کتاب 105093

فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

470,000446,500 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

3
دارای 5% تخفیف انتشارات ارجمند   470,000
446,500 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط