1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3
OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3 برای فردا
OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3 برای فردا برای فردا  
OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3 برای فردا برای فردا  

OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3

کد کتاب 101527

کتاب OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3

آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری phD

با پاسخ تشریحی

تعداد صفحه
498
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3

دارای 25% تخفیف  

کتاب OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3

کتاب OHT سوالات طبقه بندی شده مهندسی بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار 1399 جلد 3

فهرست مطالب

قسمت1: عوامل فیزیکی محیط کار

بخش1: صدا و ارتعاش

بخش2: روشنایی

بخش3: شرایط جوی محیط کار

بخش4: بهداشت پرتوها

قسمت2: عوامل شیمیایی محیط کار

بخش1: مفاهیم اساسی در نمومنه برداری از آلاینده ها

بخش2: وسایل و روش های نمونه برداری از آلاینده ها

بخش3: روش های کالیبراسیون وسایل نمونه برداری

بخش4: تجزیه آلاینده ها

بخش5: کنترل عوامل شیمیایی و تهویه صنعتی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند