1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. پوست و زیبایی
  4. کتاب راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم

کتاب راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم

کد کتاب 102450

راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم

800,000760,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید کتاب راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم

4
دارای 5% تخفیف انتشارات آبادیس طب   800,000
760,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط