1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. کتاب 5000 آزمون برگزیده بهداشت عمومی

کتاب 5000 آزمون برگزیده بهداشت عمومی

کد کتاب 102338

5000 آزمون برگزیده بهداشت عمومی

500,000475,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب 5000 آزمون برگزیده بهداشت عمومی

1
دارای 5% تخفیف انتشارات سماط   500,000
475,000 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

True های مرتبط